نه به دانشگاه ...

به نظرم بین درصدسرانه مطالعه و پذیرش دانشجو ارتباط معکوس وجود داره ، ینی هر چی دانشجو بیشتر میشه میزان مطالعه کمتر میشه . خیلی سادس فهمیدنش . همین خود من هر چی مقطعم بالا میره میزان مطالعه مفیدم کمتر میشه . عملا دچار دلزدگی از کتاب شدم
منبع این نوشته : منبع
میشه ,مطالعه ,کمتر میشه ,میزان مطالعه

زندگی یعنی ...

 


زندگی یعنی همین که اگه داری یا نداری
حقتو بگیری اما حقو زیر پا نذاری

زندگی یعنی همین که اگه قهری،اگه آشتی
با تو باشم اگه داشتم بمونم اگه نداشتی

من و تو هر جا که باشیم،اگه پایین اگه بالا
ممکنه جامون عوض شه،دیر و زود،فردا یا حالا

زنده ای پس زندگی کن،نگو سخته نگو دیره
بگی ساده اس ساده میشه،بگی سخته سخت می گیره

دنیا پر از دار و ندار آدما می گرده // می گرده
دیروز امروز فردا دنیا با ما بی ما می گرده // می گرده

می گرده مگه نه ؟ 


منبع این نوشته : منبع
گرده ,یعنی ,زندگی ,یعنی همین ,زندگی یعنی

عاقبت ...

گاهی این چندسال اخیر رو با خودم مرور میکنم ، خب اول یکم نیشم باز میشه ، بعد یه پوزخند آرووم میزنم بعدش لبو لوچ آویزون و حسرت وار میمونم در ادامه یهو حرصی و عصبی میشم و در پایان پوکر فیس و خلاااص
منبع این نوشته : منبع