===

چی ميشه که ذهنم  سرشو فرو میکنه تو سبد خاطرات گذشتش و دستشو دراز میکنه تو سبد به هم میریزه همه رو   و چن تا از حسای شیرین و خواستنی سالها پیش رو دونه دونه  گلچین میکنه و ب اون چشای خستش  زل میزنه بهشون نیشش باز میشه تو دلش خالی میشه بغض میکنه و حتی ناغافل اشکاشم جاری ... 

آخر سر هم همه رو مچاله میکنه ميندازه تو سبدو با پاش سبدو هول میده ی طرف ...

خب ...


منبع این نوشته : منبع
میکنه